Jyotish a Devi, učení Jóganandy

Sekce:   Home >> Jyotish a Devi, učení Jóganandy


Štěstí je naše volba

Štěstí je něco, co hledá každý, ale málokdo dokáže najít. ... 14.10.2022

Štěstí je naše volba - celý článek...


Rychlé kroky proti stresu

♣„Cítím se v práci tak stresovaný. Co s tím mám dělat?“♣ Toto je jedna z nejčastějších otázek, nebo její variace, kterou slyšíme nejčastěji když ... 5.2.2021

Rychlé kroky proti stresu - celý článek...


Duchovní vysvědčení

A tady je několik z těch testovacích otázek - můžeš je považovat za jakýsi "tahák", který ti umožní dopředu vědět, na co budeš tázán, až se ti bude psát duchovní vysvědčení za tento život.

Duchovní vysvědčení - celý článek...


Existuje Satan?

EXISTUJE SATAN? Paramhansa Jógananda jednou řekl: „Myslel jsem si, že Satan byl jen lidský výmysl, ale teď vím, a přidávám své svědectví o tom, a všem těm, kteří k tomu dospěli přede mnou, že Satan je skutečnost. Je to univerzální vědomá síla, jejímž jediným cílem je udržovat všechny bytosti svázané s existencí iluze.“ 27.5.2018

Existuje Satan? - celý článek...


Není špatná karma

Když přijdou nepříznivé okolnosti, často se cítíme zdrceni nebo dokonce přemoženi myšlenkou, že jsme trestáni naší špatnou karmou.

Není špatná karma - celý článek...


O síle našich myšlenek

Pak jsem si vzpomněl na naše učení. Říká že naše myšlenky mají sílu ovlivnit výsledek a rozhodl jsem se to vyzkoušet. Začal jsem si o něm udržovat ... 14.4.2021

O síle našich myšlenek - celý článek...


Ponaučení zmizelého křišťálu

Uplynuly čtyři roky a Lalita ráno telefonovala, tentokrát ohromeným hlasem: „Včera večer se zmizelý křišťál objevil znovu v kapli, ale“ pokračovala „měli byste se na něj přijít podívat.“ 7.1.2022

Ponaučení zmizelého křišťálu - celý článek...


Proč pozitivní myšlení mění náš život

Je snadné reagovat takovým způsobem, když vidíme násilí a nenávist po celém světě. Ale duchovní učení nejsou jen příjemné pocity, které oprášíme a vystavíme na odpoledním sluníčku. ...

Proč pozitivní myšlení mění náš život - celý článek...


Je možné mít rád každého?

JE MOŽNÉ MÍT RÁD KAŽDÉHO? Častá otázka, kterou lidé mají je, „Jak mohu mít rád zlé lidi?“ Svámí Krijánanda měl nadvědomý sen, který na tuto otázku odpověděl. V tomto snu viděl ... 30.9.2018

Je možné mít rád každého? - celý článek...


Vybírej si své vzpomínky

„Pojďme najít nějaké šťastné vzpomínky, jako tenkrát když naše rodina ... 26.2. 2022

Vybírej si své vzpomínky - celý článek...


Světlo svítí v temnotě

Potom hlas řekl: “Teď nám řekni, zda se světlo pohybuje napravo nebo nalevo.“ Udržováním paže v klidu jsem mohla říci, že světlo zůstalo bez pohybu. „Nepohybuje se žádným směrem“, jsem řekla.“ Hlas odpověděl: „Pohybuje se, ... 14.2.2021

Světlo svítí v temnotě - celý článek...


Jak uzdravit vztahy

Naše vztahy mohou přinést velkou radost nebo velké utrpení do našich životů. Stejně tak nás mohou ovlivnit .... 18.3.2020

Jak uzdravit vztahy - celý článek...


Dobrý úsudek, špatný úsudek

Existuje humorný, ale poučný příběh, kdy se mladý muž ptá mudrce, staršího muže na radu: „Čím to je, že máte tak dobrý úsudek?“ 9.10.2021

Dobrý úsudek, špatný úsudek - celý článek...


Kniha a její obal

„Přítel mi dal knihu, abych si ji přečetl, ale něco na fotografii na obalu mne přimělo, že jsem ji odložil. Dal jsem ji stranou a zapomněl jsem na ni,“ řekl. Jeden mladý muž nám vyprávěl příběh jak našel Životopis jogína.

Kniha a její obal - celý článek...


Naše pravá hodnota

Tak jaká je naše pravá hodnota? Není to co si o nás myslí druzí, dokonce ani to, čeho můžeme dosáhnout na tomto světě. Spočívá v pravdě, že ...

Naše pravá hodnota - celý článek...


Zpět